هیئت مدیره و مدیران گروه های صنفی و کارگروه های تخصصی


رئیس هیئت مدیره: دکتر سعیدرضا زارع - 09155596339

نائب رئیس هیئت مدیره: مهندس کامران مددیان - 09153137242

عضو هیئت مدیره و خزانه دار: مهندس حسین خانجانی - 09155037865

علی البدل هیئت مدیره: مهندس احسان رنجبر - 09151673731

دبیر انجمن: آقای مهندس رفیع خوشنویس - 09122369378

بازرس اصلی: مهندس سید مجتبی عزیری - 09153116504

بازرس علی البدل: مهندس مرتضی برکتان - 09111458630مدیران گروه های صنفی

مدیر گروه صنفی بلوک سبک فوم بتن: مهندس کامران مددیان - 09153137242

مدیر گروه صنفی کف ریزی با فوم بتن: مهندس مسعود ارست - 09122823819

مدیر گروه صنفی گاز بتن غیر اتوکلاوی NAAC: مهندس حسین خانجانی - 09155037865

مدیر گروه صنفی گاز بتن اتوکلاوی AAC: مهندس سجاد نظری شیرکوهی - 09127727445مدیران کارگروه های تخصصی

مدیر کارگروه ممیزی و کنترل کیفیت: مهندس اسدی - 09153117698

مدیر کارگروه آموزش و اطلاع رسانی: مهندس سورگی - 09155213203

مدیر کارگروه تحقیق و توسعه: مهندس کامران مددیان - 09153137242

مدیر کارگروه تدوین الزامات فنی: دکتر سعیدرضا زارع - 09158034807مدیر مسئولان دفاتر استانی انجمن در سراسر کشور

خراسان: دکتر سعید رضا زارع - 09155596339

البرز: مهندس حمید گروسی - 09121693643

هرمزگان: مهندس علی وجدانی - 09123934910

مازندران: دکتر غلامعباس صاحب جلال - 09121110990

بوشهر: مهندس عباس کریمپور - 09173821187

آذربایجان شرقی: مهندس ارژنگ مالک - 09124131395

سمنان: مهندس حسن پیوندی - 09121315830

اصفهان: مهندس حسین سلیمیان - 09132158164

گیلان: مهندس مجتبی کاسپور فکری - 09111500028